Delegació

Escoles Diocesanes i Parroquials // Escuelas Diocesanas y Parroquiales

Terrassa

Escoles Diocesanes i Parroquials // Escuelas Diocesanas y Parroquiales

Informació de contacte

C. Vinyals, 49 08221

Tel.: 93 733 71 20

Fax: 93 733 99 64

Email: ralvarez@bisbatdeterrassa.org

Organigrama

Sra. Roser Álvarez González, Delegada Episcopal

Delegació Escoles Diocesanes i Parroquials

Acompanya, orienta i coordina la tasca educativa que es realitza a través de mestres i professors i personal no docent dels centres educatius que són de titularitat parroquial o diocesana, per tal d’ajudar els infants, adolescents i joves en el creixement i maduració de la seva fe i l’inseriment en la comunitat cristiana i la societat.

Notícies