Delegació

Delegació Episcopal d'Escoles Diocesanes i Parroquials

Terrassa

Delegació Episcopal  d'Escoles Diocesanes i Parroquials

Informació de contacte

C. Vinyals, 49 08221

Tel.: 93 733 71 20

Email: ralvarez@escolaivida.org

Organigrama

Sra. Roser Álvarez González, Delegada Episcopal
Sr. Marc Moreno Majon, Sotsdelegat Episcopal

Delegació Escoles Diocesanes i Parroquials

Acompanya, orienta i coordina la tasca educativa que es realitza a través de mestres i professors i personal no docent dels centres educatius que són de titularitat parroquial o diocesana, per tal d’ajudar els infants, adolescents i joves en el creixement i maduració de la seva fe i l’inseriment en la comunitat cristiana i la societat.

Notícies