Consell Pastoral Diocesà

“El Concili Provincial Tarraconense recomana vivament la creació de consells de pastoral en els diversos àmbits de la vida de l’Església: parròquies (o grups de parròquies veïnes quan aquestes són tant petites que no permeten de tenir-ne), arxiprestats, diòcesis, o la potenciació dels ja existents, a fi que siguin realment una mediació eficaç per a fer realitat la comunió i la corresponsabilitat de tots els membres de les respectives comunitats i llur acció evangelitzadora.” (CPT, núm. 32; cfr. C.I.C. núm. 511-514)

Membres per raó del càrrec

- Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari General i Moderador de Cúria

- Mn. Eduardo Pire Mayol, Secretari General i Canceller

Membres de lliure elecció

Representants territorials


· Sra. Pilar Teruel Alonso, representant de l’Arxiprestat de Montcada

- Sr. Javier Huelin Sainz, representant de l’Arxiprestat de Sant Cugat

- Sr. Joan Baltà Torredemer, representant de l’Arxiprestat de Terrasssa

- Sr. Lluís Albert Laliga Diaz, representant de l’Arxiprestat de Rubí

- Sr. Antoni Górriz Navarro, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud

- Sr. Jaime Garcia Figueras, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Nord

- Sra, Núria Bosch i Roca, representant de l’Arxiprestat de Montbui-Puiggraciós

- Sr. Oriol Grèbol Nogueras, representant de l’Arxiprestat del Montseny

- Sra. Teresa Ortiz Burgues, representant de l’Arxiprestat de Granollers

- Sr. Vicenç Vilà Armadans, representant de l’Arxiprestat de Mollet

 

Representants funcionals

Secretari del Consell Presbiteral

- Mn. Xavier Blanco Castro

Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica

- Gna. Carmen Parra Acebes, Carmelita Missionera

Diaques permanents diocesans
· Mn. Eduardo José Pire Mendez de Andrés

Delegació Episcopal de Catequesi
· Sra. Àngels Prats Moreno

Delegació Episcopal de Càritas
· Sra. Mónica Martinez Reche

Delegació Episcopal d’Ensenyament i d’Escoles Diocesanes i Parroquials 
· Sra. Roser Àlvarez González

Delegació Episcopal de Pastoral de la Joventut
· Sra. Carmina Cappuyns Jordan

Delegació Episcopal de Pastoral de la Salut
· Sr. August Figueras Verdera

Membres designats pel Bisbe

· Sr. Alfons Collado Genaro
· Sr. Josep Argemí Renom
· Sr. Francesc Matencio Canudas
· Sr. Pere Vidal Sanahuja
· Sra. Mercè Busquets Alted                                                                                                                                                    · Mn. Joan Carles Montserrat Pulido                                                                                                                                        · Mn. Josep Monfort Mengod