Paraules del Sr. Bisbe en la benedicció de les imatges col.locades a la façana de la Catedral.

Benvolguts preveres i diaques; distingides autoritats; benvolguts germanes i germans.

Amb aquesta benedicció culminem les obres d'acabament de la façana de la nostra Catedral. El projecte original i les obres que s'iniciaren l'any 1917 han sofert diverses modificacions fins arribar a la consecució definitiva tal i com es pot contemplar ja ara. Amb motiu del quart centenari de l'església, l'any 1993, es feren les restauracions de l'atri de l'edifici i posteriorment ha tingut lloc l'acabament de la part superior de la façana i el campanar. La col·locació de les imatges corona aquesta obra emblemàtica de la ciutat i també de la  diòcesi.

El 18 d'abril de 1997 l'Excm. Sr. Alcalde Manuel Royes, "com a portaveu de d'un ressó nascut a les principals entitats de Terrassa i també de molts terrassencs" comunica al Sr. Prior Mn. Ricard Masclans l'interés per l'acabament de la façana de la Basílica del Sant Esperit".

"Fa 400 anys la ciutat va construir aquesta església i deixà per futures generacions el seu acabament. Aquesta església és emblemàtica per a la història de Terrassa, doncs al seu entorn hi va créixer la ciutat i per això vol donar-li aquesta visió que, des de la seva construcció, li manca".

Aquesta petició fou traslladada al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona Ricard Maria Carles. Des de la Delegació de Patrimoni Cultural s'aprova el 7 de maig de 1997 per unanimitat la proposta i es recomana col·locar en la façana alguna escultura que remarqui el caràcter religiós de l'edifici.

Les imatges representen  Sant Benet, Santa Helena, Sant Antoni M. Claret i Sant Miquel arcàngel. Sant Miquel arcàngel és invocat com a protector i patró de l'Església i la seva memòria es guarda també en el conjunt de les esglésies de Sant Pere. Santa Helena fou la mare de l'emperador Constantí, treballà per la llibertat a l'Església i en el seu pelegrinatge a Terra Santa descobrí la relíquia de la creu en la qual fou clavat Nostre Senyor Jesucrist; també va fer edificar les basíliques del Gòlgota i del Sant Sepulcre a Jerusalem. Sant Benet és venerat com a patró d'Europa i patriarca dels monjos d'Occident. A ell se li deu la organització del monacat a Occident i és el fundador de l'orde dels benedictins, als quals pertany el Monestir de Montserrat. Finalment Sant Antoni M. Claret, bisbe i fundador del Missioners Fills del Cor de Maria, és un sant català del segle XIX i gran predicador. Entre altres llocs predicà al Sant Esperit de Terrassa i és invocat com a patró del gremi tèxtil i de les caixes d'estalvi.

Avui coronem aquest projecte amb satisfacció i agraïment. Recordem a les persones que han intervingut al llarg d'aquest final del procés. Els srs. Alcaldes Manuel Royes i Pere Navarro; els Priors Ricard Masclans, Josep Pausas i Mn. Salvador Cristau, rector de la Catedral. I especialment, a l'església de Terrassa i a la ciutat de Terrassa. Un record particular d'agraïment a les institucions i als particulars que amb la seva generositat han permès culminar el projecte. 

El nostre present eclesial i social està marcat per un element cualitatiu de novetat. No beneïm quatre imatges de la façana d'un temple parroquial o d'una basílica,  com era abans. Des de fa un any aquest temple ha esdevingut Catedral d'una nova diòcesi erigida pel Sant Pare Joan Pau II que va disposar que la ciutat de Terrassa fos seu episcopal d'aquesta nova diòcesi. Recuperem així un passat certament gloriós per nosaltres. Revifem les nostres arrels més pregones.

Permeteu-me també una paraula de reconeixement agraït als fidels de Terrassa i als ciutadans de Terrassa. En aquest any  que demà compliré des de la presa de possessió com a Bisbe diocesà, he pogut constatar una gran cohesió tant a nivell eclesial com a nivell ciutadà, i també un gran dinamisme i visió de futur. En aquest clima de col·laboració poden convergir  amb normalitat sinèrgies de persones i d'entitats ben diferents, des d'aquest humus integrador poden fructificar les iniciatives de tots en be de les persones concretes. Els fidels i els ciutadans que hem de servir tant les administracions, com les entitats ciutadanes i l'Església. Aquest serà també un punt de trobada i de col·laboració en be del conjunt de la societat.

Moltes gràcies a l'Administració, gràcies a les diferents entitats que han col·laborat, gràcies als benefactors, gràcies a totes les persones de Terrassa. Descobrirem ara també una placa commemorativa de l'esdeveniment de la constitució de la diòcesi de Terrassa. Que Déu ens beneeixi a tots amb l'abundància dels seus dons. Amen.